kunstkabaal Tilburg; kunsteducatie; kinderkunstkaravaan; kunstkaravaan; Tilburg; kinderkunsteducatie; jeugd; jongeren; kunst; educatie; workshop; cursus

Missie & Visie

Onze naam

Het bestuur

De docenten

Partners

 

 

 

 

 

 

Onze naam

 

Het is een stil proces, dit creatieve proces, dat begint met niets, met stilte. Van alle naamideeën voor ons initiatief, sprong om die reden, Kunstkabaal er boven uit.

 

Wat eerst in stilte broeit en borrelt in een creatief brein, komt er uit en maakt kabaal. Visueel kabaal, gevoelskabaal, het zet op zijn kop, het dringt binnen. Het mag gehoord en gezien worden.

Net als kunst, beginnen we in stilte, en worden kabaal, Kunstkabaal.

 

 

 

 

 

Missie & Visie

 

Missie

Kunstkabaal wil een bruisend, inspirerend en herkenbaar initiatief zijn waar deelnemers uit de regio Tilburg kunnen leren over en zich bekwamen in de beeldende kunst. Kunstkabaal wil zich daarbij committeren aan ontwikkelingen in de stad.

 

Visie

In de lessen/werkplaatsen/ateliers is beeldende kunst de leidraad. Het kijken naar kunst, het maken van kunst, het filosoferen over kunst en het presenteren van kunst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij willen de deelnemer inspireren en uitdagen met als uitgangspunt dat onderzoek en  het experiment de essentie vormen van creativiteit. We verbinden inzicht en vaardigheden aan de individuele zoektocht van de deelnemer

 

 

 

 

 

Wij zijn de docenten

 

Kunstkabaaldocenten zoeken voortdurend naar manieren om binnen een sfeer van veiligheid drempels te slechten en capaciteiten te benutten. Zij hebben een relevante kunstvakopleiding en zijn daarbij zelf actief als onderzoeker en/of maker.

 

De huidige groep Kunstkabaaldocenten bestaat uit:

• Liedeke Kruk

Pieter-Max Schultz

 

Stichting Kunstkabaal hecht grote waarde aan haar professioneel docententeam en het up-to-date houden van de kennis. Een cultuur van continu verbeteren vraagt een dynamische organisatie, waarbij de docenten zelf binnen de visie richting geven aan het kunsteducatie-aanbod. Om deze cultuur te waarborgen is er regelmatig overleg, wordt reflectie bevorderd en wordt er in de vorm van trainingen geïnvesteerd in de kwaliteit van de docenten.

 

 

 

 

 

Bestuur

 

Bestuur

De Stichting Kunstkabaal kent een klein, maar daadkrachtig bestuur. Het bestuur wil erop toezien dat het geheel van bestuur, steungroep, docenten, coördinatie, beheer en administratie optimaal functioneert.

 

Het bestuur bestaat uit:

Peter van Meel - voorzitter

Sjaak Beirnaert - penningmeester

Yvonne van den Ende  - secretaris

 

 

Steungroep

Kunstkabaal kent daarnaast een steungroep. Deze groep bestaat uit mensen die sympathie hebben voor de activiteiten van Kunstkabaal en die hun kennis en vaardigheden inzetten voor de verdere ontwikkeling van Kunstkabaal.

 

De Steungroep bestaat uit:

Ruud Drabbe

Jacquelien van der Hulst

Ton Martens

Alexander Laanen

 

 

 

 

 

Samenwerkingspartners

 

Kunstkabaal werkt graag en nauw samen met partners in Tilburg.

Oculus kindercampus

CiST

Gemeente Tilburg

 

 

In het kader van de KinderKunstKaravaan werken we samen met:

Vincents Tekenlokaal

Museum De Pont

Natuurmuseum Brabant

Textielmuseum

La Poubelle